PROČ VZNIKL KLUB STOMIKU H.B.ILCO

Je statisticky dokázáno že nádorových onemocnění tlustého střeva stále přibývá. Tato diagnóza se řeší operačním zákrokem. V některých případech operace končí stomií / vývodem/. Stomie je vyústění dutého orgánu - v tomto případě střeva přes stěnu břišní. Už samotná diagnóza vyvolá stres a ošetřování stomie po propuštění v domácí péči je pro většinu lidí hodně náročné. To všechno komplikuje a znesnadňuje životní komfort, na který byli zvyklí před operací. Toto si především uvědomuje zdravotnický personál, protože na něj se pacienti se svými problémy obracejí. Tito nemocní jsou vyčerpáni nejen fyzicky, ale hlavně psychicky. Svým chováním se sami vyřazují z běžného každodenního života, což k rekonvalescenci nepřispívá. Proto vznikají kluby stomiků, aby se tyto lidé sdružovali a pomohly jim zařadit se do životního rytmu. Je důležité, aby nemocní věděli že na tento zdravotní problém nejsou sami. Klub stomiků jim umožňuje vzájemný kontakt, kde mají možnost vyměňovat si osobní poznatky v ošetřování stomie a uvědomují si důležitý fakt, že touto nemocí život nekončí. V okrese Havlíčkův Brod je registrováno kolem 200 stomiků. Většina z nich má stomii z důvodů nádorového onemocnění střev,ale patří jsem i pacienti se zánětlivým onemocnením střev nebo nádorovým onemocnění moč. měchýře. Klub stomiků bude organizovat srazy s takovým programem, aby se účastníci nejen spřátelili a pobavili , ale také poučili a byli informováni o nových léčebných možnostech a novinkách v péči o stomiii.

Aktuality